Idiotens Dag

Først lille Jensen. Nu direktøren for Jyske bank.

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10799582/bekaemp-kriminel-adfaerd-afskaf-kontanter/?ref=eblistermest

Han har opdaget at folk stadigt bruger kontanter, og forstår ikke hvorfor. Han har dog sine teorier, “nemlig at behovet for betalingsmidler i den sorte økonomi er tiltaget gennem årene, ligesom interessen for udokumenterbar værdiopbevaring i almindelighed er øget i et forsøg på at undgå beskatning og modregning i sociale ydelser.”.

Det er da nok korrekt. Jeg kan ikke lide at der kan snages i hvordan jeg bruger mine penge, og hvor jeg bruger mine penge. Det er ikke for at undgå beskatning eller modregning, det er blot et simpelt princip om at mine penge vedrører mig, ikke andre.

“Hvis Folketinget ved lov forbyder brugen af kontanter som betalingsmiddel i Danmark fra 1. januar 2025, vil vi samfundsmæssigt opnå en række fordele og kun ganske få ulemper. ”

Skal vi ikke tage den helt almindelige ulempe med det samme? Er der nogen der ikke har stået bagved folk i en butik når dankortsystemet var nede? Det er ligesom lidt nemmere at betale med kontanter, for det er så sjældent at ekspedienterne er nede.

Udover at næsten alle argumenter handler om at spare penge, især for de stakkels banker som sjældent kan vise noget overskud, så er det helt fantastisk som denne bankdirektør kan bekymre sig for danskernes sundhed.

“I den mere kuriøse afdeling vil et kontantløst Danmark nedbringe spredningen af bakterier, da mønter og sedler er fyldt med disse og dermed også afledte sygdomme heraf.”

En lille udfordring til Jyske Bank : Kom med et enkelt eksempel på en person som er blevet syg af kontanter? Og som en sidebemærkning : Hvordan beskytter I de ansatte i Jeres bank der håndterer kontanter, hvis der er så mange bakterier på dem? I lader dem vel ikke bare sidde og have penge i hånden uden handsker og åndedrætsværn?

Heldigvis ved den mægtige direktør hvorfor folk stadigt bruger kontanter.

“Der skal bruges endnu flere ressourcer på at udvikle mulighederne for at erhverve og bruge elektroniske penge. Elektroniske penge skal fra 1. januar 2025 være så enkle at betale med som muligt, så alle uanset alder og intellekt let kan lære at bruge disse. Men det kan løses.”

Det er altså høj alder og manglende intellekt der er skyld i at folk bruger kontanter. Unge og kloge mennesker bruger elektroniske penge. Så fik vi lige den med. Tak.

Hvor kunne det være befriende at se Jyske Bank bekymre sig om sager der måske har lidt mere med Jyske Bank at gøre. Såsom at rense ud efter de sager om skatteunddragelse hvor banken var særdeles behjælpelig med at placere penge i udlandet. Der var den kendte sag om hvidvask i Spanien, hvor man må formode at Jyske Banks ønske om digital betaling sker for at forhindre banken i at blive fristet over evne og medvirke til hvidvask igen. Eller de gode gamle sager fra Gibraltar, som ikke er så gamle endda.

“»Den 17. maj 2017 blev der i Gibraltar afsagt dom til fordel for sagsøgerne i retssagen anlagt mod Jyske Bank Gibraltar af 16 tidligere klienter hos advokatfirmaet Marrache & Co. Dommeren konkluderer, at der påhviler banken et erstatningsansvar,« lyder det fra Jyske Bank”

Hvor kunne det være befriende hvis folk kunne se ud over deres egen næsetip og erkende at det man selv synes om ikke nødvendigvis er noget andre synes om. Jeg kunne ikke drømme om at bruge digital betaling. Men jeg har intet problem med at andre undgår kontanter, det er deres eget valg. Ikke et intelligent valg, men dog stadigt folks eget valg.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Idiotens Dag

Øjnene der ser.

Kristian Jensen har fået genfortalt en amerikansk studieværts beskrivelse af Danmark. Og lille Jensen er rasende.

“- Undskyld min direkte sprogbrug, men hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt, siger Kristian Jensen.”

Nej, det er nemlig rigtigt, lille Jensen. Skal der pisses på Danmark, så skal du og dine nok selv gøre det! Ingen amerikansk nyhedsvært har tjent retten til det som I har. Nu har du vel nok fortalt hende hvor skabet står, og jeg er sikker på hun læste hvad du mente og fremover nok skal rette ind, især når hun ser hvordan du står vagt om Danmark.

Vagt om at statsministeren kan drikke sine fadøl i fred, når nu danskerne betaler. Vagt om at Kim Christensen fra DF må være lige så korrupt som han vil. Vagt om at Carl Carl Carl Holst Holst Holst får sine penge i fred, og sine 41 aviser dagligt. Vagt om at miljøet skal betale, bare de stakkels bønder ikke mangler penge.

Hvad skulle vi dog gøre uden dig, lille Jensen.

Link til denne rasende reprimande venligst taget fra DR :

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kristian-jensen-om-tv-vaert-undskyld-men-hun-skal-ikke-pisse-pa-danmark

Lille Jensen slutter så af med hvad hans spindoktor håber kan blive et bemærkelsesværdigt citat : “Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta”.

Det er sådan det skal være, lille Jensen. Gå nu ud og forklar Liberal Saxo Bank og Dansk ‘folke’ Partei hvordan det er med klimaforandringer. Og derefter videre til miljøordførerne for at fortælle dem det samme. For hos dig, Gud bevare dit enfoldige væsen, er det skam ikke bare tomme ord. Du mener det når du siger det. Som da du sagde at Lokke ikke længere skulle være statsminister, for eksempel. Da sagde du noget, og du fulgte igennem som et rigtigt mandfolk. Lille Jensen bevare Danmark og danskheden.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Øjnene der ser.

Frøer vil falde.

I de gode gamle dage kunne man stole på varsler. Det regnede blod, frøer faldt ned fra himlen, eller alle førstefødte døde. Man var ligesom ikke i tvivl om at det var et varsel om noget dårligt. Onde magter slog sig sammen, og gjorde deres bedste for at skabe ravage, smerte og død blandt mennesker.

I dag er det lidt mere nede på jorden. Alle de gamle varsler er blevet yt, i dag er det enten “BREAKING NEWS” på ekstrabladet eller en kort notits hos DR. Men når man taler om dårlige varsler….

Det går ikke særligt godt i dansk politik, men det der holder ondskaben i skak er at de yderligtgående højrefløjspartier er efter hinanden frem for at samarbejde, mens venstrefløjen er hovedløse kyllinger der ikke ved noget. Det giver en form for balance, og de kan skabe mindre skade end hvis de var enige.

Især de næstmest rabiate galninge, Dansk ‘Folke’ partei og Liberal Saxo Bank, har været uvenner. Heldigvis, må man sige. Hvis ført politik kan kaldes partiernes børn, så tænk på hvilket barn Joachim B Dumsen ville kunne få med Marie Krarup fra Dansk ‘Folke’ Partei.

Men nu skulle frøerne begynde at falde ned fra himlen. Alle tegn på en uhellig alliance er til stede. Villum Christensen fra Liberal Saxo Bank og Mikkel Dencker fra Dansk ‘Folke’ Partei er nu enige. De kan tage hinanden i hånden og synge ‘Skuld gammel venskab rejn forgo’ mens de kyssede hinanden en lille smule. De er nemlig enige om at 97% af alle videnskabsfolk tager fejl, der er nemlig ikke menneskeskabte klimaforandringer.

At en dansk parti, seriøst nok til at være repræsenteret i det danske Folketing, kan finde på at hyre lallende idioter til at udtale sig på partiets vegne er simpelthen ufatteligt. Det er typisk unge mennesker der gør en dyd ud af at hylde dumhed og idioti (se blot diverse reality tv), men danske politikere kan sandelig også.

Og deres sædvanlige forsvar? “Der er delte meninger om emnet”.

Ja, vi er helt enige, der er delte meninger. Men ikke mellem fornuftige mennesker. Der er delte meninger om det på samme måde som at der er delte meninger om jorden er flad eller ej. En lille flok galninge, som forøvrigt nok ville falde fint ind hos højrefløjen, skriver meget på nettet fordi de mener jorden er flad. Er det så ikke også grund nok til at Dansk ‘Folke’ Partei og Liberal Saxo Banks ordførere kan hævde at jorden er flad? Jo, såmænd, det er jo samme argument der bruges, nemlig at der er tvivl om det.

Er Dronning Elizabeth et rumvæsen? Det kan man ikke udelukke, da der er delte meninger om emnet. Er flyenes kondens bag dem i virkeligheden kemikalier som regeringer spreder for at skade befolkningerne? Ja, det kan da ikke udelukkes, for der er delte meninger om emnet. Fordi 1-3% af en befolkning mener noget bindegalt er det ikke ensbetydende med at der er delte meninger om tingene. Det betyder at 1-3% skulle have deres skolepenge tilbage.

At dansk politik længe (siden 2001) har været en anstalt for opmærksomhedskrævende grådige pampere er ingen hemmelighed. Men at de ligefrem finder de dummeste iblandt sig og udnævner dem som ordførere er godt nok utroligt. Nu kan vi kun vente på at et af de 2 dummeste partier i folketinget henter Peter Madsen ind til at fortælle om straframmer eller kvinderettigheder. Måske søfart.

Og lige et enkelt citat fra DR.

“I 2013 kom et tværgående studie af cirka 4000 videnskabelige artikler publiceret over 20 år frem til, at 97,1 procent af klimaforskningen vurderer klimaforandringerne til at være et resultat af menneskelig aktivitet. Ud af de tusindvis af artikler stillede kun 83 spørgsmål ved den videnskabelige konsensus.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Frøer vil falde.

Hvem er Henrik Dyssell?

Selv DR mangler nyheder. Men i mangel af bedre kan man da holde mikrofonen for de stakkels erhvervsdrivende, som gerne vil have billigere arbejdskraft, og ansatte der går senere på pension.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/mangel-paa-haandvaerkere-det-er-naermest-umuligt-finde

Dansk Byggeri har deres sædvanlige løsning. “- Man skal have kigget på reformerne på arbejdsmarkedet. Den bedste løsning ville være for eksempel at få seniorerne til at blive længere på arbejdsmarkedet og kigge på efterløn og pensionsreglerne”.

Den stakkels tømrermester, Henrik Dyssell, erklærer at han måske skal til at kigge efter udenlandske håndværkere.

Det ene spørgsmål DR mangler at stille : Hvor mange lærlinge har du, Henrik Dyssell? Og når man så leder lidt efter en tømrermester i Hellerup ved navn Henrik Dyssell, så bliver det sjovt. Eller trist. Eller mærkeligt. Alt afhængigt af øjnene der ser.

Hvad er Henrik Dyssells hjemmeside? Dyssell.aps? Busfirma og elfirma. Andre gæt? Henrik Dyssell er den eneste tømrermester i Danmark uden firma hjemmeside, og uden andre links så man kan finde ham. Hvordan han så kan have for mange ordrer må jo være den næste gåde, DR’s fantastiske reportere undersøger.

Hele artiklen er bygget på at give Dansk Byggeri en mulighed mere for at agitere for at hæve pensionsalderen eller gøre det nemmere at få udenlandsk arbejdskraft hertil.

Kritisk tilgang til nyhederne? Ikke hos DR, højrefløjens lakajer.

Så kan man så kigge efter Dyssells tømrervirksomhed andre steder. Han har forøvrigt været direktør i Dansk Byggeri København siden dannelsen af Dansk Byggeri. Men det er jo nok ikke derfor at Henrik Dyssell går i medierne med beskeder om at han ikke kan skaffe folk, så nu skal pensionsalderen hæves og man skal have nemmere ved at hente udenlandsk arbejdskraft.

Man kan så kigge videre. Henrik Dyssells virksomhed findes som en profil inde på håndværker.dk, men ikke mange andre steder.

https://www.håndværker.dk/profil/firma/dyssell-aps/17545

Det findes. Men igen, uden hjemmeside. Så kan man grave lidt mere. Hvad står der når man klikker på CVR nummeret? Ikke meget, men derfra kan man gå ind på Virk.dk og se mere. Og her bliver der anderledes….

Det er stiftet af Kim Sejr, folketingskandidat for Liberal Saxo Bank, håndværkernes bedste venner. Og af Weiyang Zhu, som mere er et anpartsselskab, og som ikke umiddelbart kan findes i Danmark.

Men på Virk.dk kan man også se regnskaberne. Og her er resultatet for 2017 nok lidt mindre end man skulle forvente for et selskab der må sige nej til ordrer fordi de har for travlt…11.517 kroner før skat. En halv kassedameløn. Og efter skat er resultatet svimlende 5399 kroner.

Dette firma er ikke et tømrerfirma. Jeg er i tvivl om firmaet eksisterer længere. Men heldigvis har Liberal Saxo Banks lakajer et villigt redskab hos DR.

Det tog mig cirka 30 minutter at lede efter en stakkels tømrermester, og finde en propagandamaskine som ville gøre Stephen Bannon stolt. Hos Liberal Saxo Bank, selvfølgelig.

Som DR’s motto burde være : Kritisk tilgang? Ikke hos os!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvem er Henrik Dyssell?

Vi alene vide!

Kendte ord. Men måske ikke så kloge ord som man kunne tro. Og når det nu virker som om det er valgsproget for Ny Borgerlige, også kendt som Vi Skriger Højest, så virker ordene faktisk endnu dummere.

Bevares, man skal ikke klandre uskyldige ord for at de bliver misbrugt af rabiate galninge. Hvem husker ikke forargelsen hos Vi Skriger Højest, fremsagt af den fordummende papegøje Mette Thiesen, da hun beskrev krigen på Rådhuspladsen.

“Bevæbnede Sharia vagter på Rådhuspladsen”.

“Deres opgave var at sørge for at ingen danskere nærmede sig”.

Begge dele var forkerte. Intet problem i et rabiat parti, for sandheden er slet ikke så vigtig.

Og da den Fordummende Papegøje skulle rette i det, kom hun med et par gode kommentarer. Gode som i slet ikke gode.

“Jeg er danskernes vagthund og talerør”.

“Jeg beskytter danske værdier og Danmark”.

Stop nu. Mette Thiesen, du praler ikke ligefrem af dit intellekt, og det er helt ok. Dumme, snæversynede mennesker er også mennesker af en slags. Men hvis du er danskernes vagthund og talerør, så er der noget galt. Du er overhovedet ikke min vagthund, hvis min hund havde dit intellekt var den blever aflivet af etiske grunde, for så ville den løbe rundt om sig selv konstant fordi den var faret vild, og bide alle der nærmede sig fordi den troede den så noget andet end virkeligheden.

Er du mit talerør, så ti stille. Selv min kære salamander i haven har en bedre omgang med sandheden end du har, og den er meget mindre belastende at høre på. Jeg har ikke hyret dig, jeg har ikke bedt dig være mit talerør, så hvis du har den mindste smule gode manerer (hvad jeg tvivler på), kalder du dig næste gang “Talerør for nogle danskere”, eller, hvis du pludselig vil til at være ærlig, “Talerør for rabiate galninge på den yderste højrefløj”.

Hvis du beskytter danske værdier, er det så ved at skrive læserbreve istedet for at gøre noget aktivt, eller mener du helt seriøst at de danske værdier er løgne og usandheder? For det er da de eneste ting jeg har set dig værne om. Du har ikke monopol på at definere danskheden, du har ikke monopol på at bestemme hvad der er danske værdier og hvad der ikke er.

Andre normale mennesker (dvs folk der ikke støtter Ny Borgerlige og deres idoler, Liberal Saxo Bank) bør bemærke : Jo mere outreret og rabiat et synspunkt der forsvares, jo mere generelt udtaler folk sig. Her er det simpelthen et ekstremist parti der har besluttet sig for at de alene vide hvad der er danske værdier.

Og for at gøre det helt perfekt, så læs :

https://www.bt.dk/danmark/politiker-haenger-komiker-ud-som-aeggekaster

Studenter har hyret en komiker til at kaste med æg. Og Den Fordummende Papegøje er hurtig med fordømmelsen, og da hun opdager studenterne selv har hyret æggekasteren er hun stadigt klar i mælet.

“Ved at lave sådan en video er han med til at legitimere æggekast, og det kan danne præcedens for, at andre gør det,”

Er det på samme måde som DR legitimerer mord ved at vise udsendelser som “Broen”?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi alene vide!

Det væsentlige.

Det er altid rart når politikere, især ministre, forstår det vigtige i at fokusere på relevante emner. Hvem husker for eksempel ikke Dan Jørgensen, som forstod vigtigheden af at finde Danmarks nationalret, frem for at gøre dyrevelfærd til en mærkesag?

Nu har vi så Jarlov, af partifæller ofte kaldet Bar’Flov (ifølge anonyme kilder). Andre, ikke så anonyme, har afsløret at det ikke er intelligensen der er i højsædet hos den nye erhvervsminister. I stedet for at ignorere dette og fokusere på det område man er minister på, måtte Bar’Flov med det samme beskrive skolegangen i detaljer. Om han er begavet eller ej er der vist ikke nogen tvivl om, da han er konservativ. Selv en rotte ville på nuværende tidspunkt have forladt den synkende skude.

Men er jeg den eneste der kan se lighederne mellem Bar’Flov’s desperate trang til at retfærdiggøre sig selv hvis andre tvivler på ham, og så Bobby Olsen, holdkaptajn på Team Easy On? Da sidstnævnte anklages for ikke at have musikalsk sans henter han sine karakterer fra folkeskolen for at modbevise det. Bar’Flov har tydeligvis, udover en lidt langsommere forståelse end andre, meget store komplekser med hensyn til egne evner. Men man kan jo altid hente gamle papirer frem i stedet for at vise lidt format.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det væsentlige.

Nye definitioner.

https://www.b.dk/politiko/laekket-ulve-udspil-nu-droemmer-blaa-partier-om-at-skyde-flere-ulve

Læs venligst ovenstående. Og fortæl mig så om det vil undre nogen hvis Ulvefrit Danmark, Blå pampere og landmænd uden forståelse for risikovurdering vil forsøge at gennemføre en meget simpel definition på problemulve, da problemulve må skydes :

En problemulv er en ulv der opholder sig i Danmark.

Istedet for at løse problemet kan man bare gøre det nemmere at smyge sig udenom internationale konventioner. En øvelse vores regering har stor erfaring med.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nye definitioner.

De små kloge.

Der er ingen tvivl om at børn og unge har muligheden for at blive smartere end de ældre, alene ved hjælp af den teknologi der gør viden tilgængelig døgnet rundt. Der er heller ikke meget tvivl om at mange unge er ret ligeglade, og sætter en ære i at vise hvor lidt de forstår. Men det slutter nu, kan man forstå. Følgende citat er fra politiko.dk

“I går blev regeringen enig med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om et af de sidste ben af ghetto-pakken. Fremover skal børn, der bor i et af de 55 boligområder, som af regeringen er udnævnt som udsat boligområde, tvinges i vuggestue, hvor de skal være i mindst 25 timer om ugen. Målet er, at børnene via målrettede forløb skal udvikle sit danske sprog og introduceres til demokratiske normer og værdier samt danske traditioner og højtider. Der lægges op til, at børnenes tid i vuggestuen indrettes, så de er til stede, når de er mest vågne.”

Tænk bare på hvad disse børn så vil være i stand til når de er 2 år!

Posted in Uncategorized | Comments Off on De små kloge.

De små guldkorn

Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde, Henrik Dahl, har været på pizzeria. Ud over at han nok skulle have mad, fik han lov at tænke sit, for tanker er toldfri. Og nu da han endelig havde en tanke, skyndte han sig at skrive dem ned til BT, fordi han så gerne vil belemre andre med hans visdom og små guldkorn. Tankerne blev så ikke længere toldfri da han skrev dem ned, men Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde, Henrik Dahl, er typen der dømmer folk for at købe en pizza, for så tænker de ikke på vægten. Jeg gætter på at han, for at føle den retfærdiges harme, ofte står og køber pizza. Ikke fordi han kan lide pizza, bevares, men for at holde øje med pøbelen. For at dømme dem. Og hvis de så nogensinde skulle spørge ham til råds om noget, så kan han belære dem, kan han.

https://www.bt.dk/blogs/klar-laest-en-pizza-nr.-15-og-en-coke-zero-sagde-kunden-foran-mig-i-koeen-jeg-kunne

Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde forundres over at man kan bestille en pizza og en coke zero. Det er jo ligemeget med sukkerfri sodavand når pizzaen nu er så usund. Et argument der går igen og igen hos Liberal Saxo Bank. “Nej nej, vi skal ikke bruge lige så meget tid på kontrol af skattebetalinger for firmaer eller banker, den offentlige sektor er for stor og vi mangler penge, men når man ser på helheden er der ingen grund til at kradse skatter ind. Folk snyder alligevel med sociale ydelser”.

Denne tankerække, eller hvad vi nu skal kalde den, fører ham så via pizza og sukkerfri sodavand over i skolen.

“Hvis de obligatoriske test er colaen, er dagligdagen i skolen pizzaen.”

Det må vi sige om Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde, det er nogen utroligt unikke betragtninger han kommer med. Der er ikke mange andre som ville drage disse sammenligninger.

Det der gør det helt fantastisk er hvordan han så slutter af med “Ønsker du at holde vægten, eller ligefrem at tabe dig, er det altså pizzaen, du skal se på.” Fantastisk tænkt af Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde. Køber du en pizza er det fordi du kun kan fokusere på at holde vægten eller tabe dig, det er en form for råb om hjælp. Et råb kun Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde hører, men det er ikke unormalt. Jeg har indtryk af at Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde hører mange ting ingen andre hører.

For ligesom at komme pynt på kagen er der en større udredning om hvad der er galt med skolen i dag. Det er hans tanker omkring dette, hvis de folk der har noget at skulle have sagt omkring det har brug for råd.

Et par enkle gode råd til Danmarks måske mest kompetente sociolog nogensinde :

Du er i folketinget. I beslutter hvad der skal ske med skolen. Den bliver ikke bedre hvis I konsekvent skærer ned på alt indenfor det offentlige. Og er du overbevist om at du har en god ide, så snak med dine partifæller. Du har tydeligvis glemt at dit parti sidder på undervisningsministerposten. Eller fortrængt det. Det forsøger vi andre ofte.

Hvor er det dog nemt at komme med indspark til hvordan tingene skulle være, i stedet for rent faktisk at lave et forslag til at styrke folkeskolen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on De små guldkorn

Når sandheden skal frem.

Selv Liberal Saxo bank kan sige de brutale sandheder indimellem. Som sædvanligt er popularitetsmålinger for ministre et kapløb for Saxo Bank Partei’s ministre, hvor det gælder om at få det højeste tal. Thyra Frank vinder, hun har nummer 22. Dumuelsen er nummer 21. Og alle de lave pladser tilhører eliten blandt dansk reality-politik. Undtagen en enkelt. Merete Riisager er dømt ude i den interne konkurrence, for hun får bundplacering nr 13, den 13. mest populære minister.

Christina Egelund, kommentator for Reality-Politik Banken, forstår godt at alle de dygtige og flittige ministre skraber bunden i popularitetsmålingerne.

“Det er ikke mærkeligt, at LAs ministre ligger som de gør, når man spørger bredt. LA er et parti med markante og skarpe holdninger.”

Men den modbydelige journalist, tydeligvis en rød lejesvend, spørger dog videre og undres over at Riisager kan komme helt op på en 13. plads, langt over vores måske mest kompetente udenrigsminister nogensinde. Og svaret er genialt. For første og sikkert sidste gang kommer der et ærligt svar, uden kontrol fra en spin-doktor, fra Liberal Saxo Banks politiske ordfører….

“Merete Riisager bliver godt bedømt, fordi hun er kompetent og dygtig, og formår at sætte en borgerlig dagsorden på skoleområdet.”

Læs hvad der siges. Og læs så hvad der siges indirekte om alle de andre ministre fra Liberal Saxo Bank….De er hverken kompetente eller dygtige, og de formår ikke at sætte en borgerlig dagsorden indenfor deres områder. Tal om at nedgøre sin egen parti formand, Danmarks måske mest kompetente udenrigsminister nogensinde. Det har været tydeligt for de fleste udenfor Das Partei, men at de også selv begynder at kalde partiformanden inkompetent og dårlig er alligevel noget nyt.

Tak for ærligheden, Christina Egelund.

Citater taget fra bt.dk.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Når sandheden skal frem.