Vi forstår det ikke.

Det årlige mantra fra politikerne. Det er en fast tradition at når de mest utroværdige brancher kåres, er politikerne i top. Og hvert år forstår de det ikke, og nu vil de gøre noget ved det. De mener selvfølgelig at de vil forsøge at beholde deres topplacering.

“‘S STILLER 3 SKRAPPE KRAV TIL HAVBRUG: Det skal ikke være miljøet, der bærer risikoen. Der skal være nultolerance over for lakselus. Og mere forskning i bedre miljøteknologier til at gøre havbrugene mere bæredygtige. Jeg stiller på vegne af Socialdemokratiet i dag 3 skrappe krav til Esben Lundes lovforslag om havbrug. Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti bakker op.”

Sådan stod der på Simon Kollerups facebook side den 28 . april. Simon er måske nok en kniv, men ikke en af de skarpe i skuffen. Det der gør det lidt specielt er at Simon Fjollerup er fødevareordfører for Socialdemokratiet, hvilket gør at man må formode at han udtaler sig bare en lille bitte smule på vegne af Das Partei. Lidt ligesom man må antage at Henrik Ass Larsens våde drømme om australsk flygtningepolitik er en smule officiel politik for Das Partei, selv når han vakler rundt i en kæmpe brandert på valgaftener.

Fjollerup er meget præcis i sin skrivelse. Det er ikke forslag eller ideer han kommer med (han skal ikke have skyld for at komme med ret mange ideer, så det er ingen overraskelse), men krav. I politiker kredse er ‘krav’ et ord med mange forskellige betydninger. Hos Liberal Saxo Bank er ‘krav’ ofte sidestillet med ‘en rød streg i sandet’, som ofte betyder ‘Imaginære Folketingsvalg’ og ‘Svagpisseri’. Hos Socialdemokratiet er ‘krav’ så tydeligvis ensbetydende med ‘giv mig et par likes på Facebook før vi ændrer mening igen’.

Nu, efter mindre end 2 ugers afventen, kom betydningen af ‘krav’ så i denne omgang, og atter betød det ‘svagpisseri’. Nu mener Fjollerup ikke længere at Dansk Flokkeparti vil være med, så nu er det ligemeget med de forslag han selv fremlagde. Loven er ikke god nok, men for at vise deres mod og standhaftighed vælger Fjollerup og kollegaerne fra Das Partei at stemme for. Kun for at vise deres stærke modstand mod loven.

For hvorfor skal man dog ikke have lov til at pisse på miljøet med Fjollerup, som det nye gameshow på Folketingskanalen forventes at komme til at hedde? Hvad betyder lidt havmiljø fra eller til, og hvorfor skulle man lære af alle havdambrugene i Sverige, hvor man har set hvor meget de forurener. Forurening er en menneskeret, ihvertfald ifølge Das Partei. Retfærdighedsvis skal det siges at det samme gælder den ækle højrefløj, men det er ligesom ikke noget nyt.

Mindre end 14 dage tog det Fjollerup at skrive 2 modsatrettede meldinger på sin facebookprofil, Das Partei’s yndlings-slagmark når det gælder politik eller mangel på samme. Og så undrer de sig over at deres troværdighed ikke når Kurt Thorsens ditto til sokkeholderne.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi forstår det ikke.

Så fat det dog!

Ikke så snart kommer de gavmilde kommuner med et fantastisk tilbud til de psykisk syge, før både pårørendeforeningen Bedre Psykiatri og Rådet for Socialt Udsatte kritiserer det.

Kræve, kræve, kræve, det er alt hvad psykisk ‘syge’ borgere bidrager til idag, medmindre de da ikke også stikker folk ned på må og få, eller løber rundt på gader og stræder mens de skriger og er truende.

Folk som dem skulle da være taknemmelige for enhver form for hjælp de kan få. Ja bevares, skal de have den nye hjælp, som er en af de kommende 150 nye pladser i behandlingspsykiatrien, skal de være forberedt på at miste deres bolig i et eventuelt bo-tilbud. Vi andre normale ved jo godt man ikke kan både blæse og have mel i munden. Og hvis de er så psykisk ‘syge’, så bemærker de vel heller ikke at man (på deres regning, naturligvis) sender deres ‘ejendele’ til opbevaring, indtil de ikke længere nasser på en seng i behandlingspsykiatrien. Så kan de udskrives til en bolig mindre end 600 km fra deres tidligere bolig, eventuelle netværk og mulige familie. Men hvad gør det? Psykisk ‘syge’ er jo ikke nogen som vi almindelige borgere bør omgås. Så fat det dog, alle I hjælpe-, støtte- og pårørende-grupper til disse ækle folk der har uorden i hjernen.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/psykisk-syge-kan-presses-til-opgive-bolig-behandling

Der kan forekomme enkelte små bidder af ironi i ovenstående tekst. For hvordan i alverden er det vi nu skal til at behandle syge mennesker? Politikerne, og desværre også en relativt stor del af befolkningen, mener vist ikke at psykisk syge er mennesker på lige fod med os andre. Som en sjældent fornuftig Jann Sjursen siger : “Vi ville jo aldrig stille det samme krav til andre patientgrupper”.

Men politikerne mener helt klart ikke det betyder noget for syge mennesker at miste deres bolig, i et bosted hvor de måske endda har opnået at føle de hører til og er trygge. De er jo bare skøre mennesker, så hvorfor bekymre sig om dem. Bemærk hvad det egentligt er Mai Bacardi siger.

“Børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremhæver, at de psykisk syge aldrig vil ende på gaden. Kommunerne har et ansvar for at finde de rette tilbud til dem, når de bliver udskrevet. Det gælder både hjælp og et nyt botilbud.

– Med de nye pladser løfter vi indsatsen til en meget udsat gruppe borgere. Samtidig er det vigtigt, at vi bruger ressourcerne rigtigt.

– Det gør vi blandt andet ved ikke at have tomme pladser på botilbud, siger hun i en skriftlig kommentar og påpeger, at indsatsen skal hjælpe psykisk syge med svære sindslidelser til et bedre liv.”

De psykisk syge vil aldrig ende på gaden. For det gør de ikke allerede inden de bliver tilbudt en eventuel sengeplads. De er til fare for sig selv og andre fordi behandlingen af dem er for god, og de blive forvirrede over alle de tilbud om hjælp de kan få. Hvis ministeren mener at ingen psykisk syge ender på gaden, og alle får den hjælp de har brug for, så har ministeren brug for en dosis virkelighed.

Og de vil ikke have tomme pladser på botilbud? Fornuftig tanke, men det er altså folks hjem vi snakker om. Skal det også gælde folk med somatiske (fysiske) sygdomme? Skal de også kunne miste deres hjem hvis de skal indlægges? Det skal nok hjælpe folk med svære sindslidelser at miste deres hjem, og ikke vide hvor de skal flytte hen når de bliver udskrevet, hvilket ofte sker fordi der mangler pladser, ikke fordi de er raske. Næsten alle undersøgelser viser at faste og trygge rammer, hvor de syge kender folk og behandlere er noget af det vigtigste for folk med svære psykiske lidelser, også kendt som de bindegale. Hvorfor vælger man så igen at træde på den gruppe? Ja, spørgsmålet er retorisk, for vi kender svaret : Det koster ikke lige så mange stemmer som at skære i behandlingen af ‘for meget rødvin’, kendt som Lokkesygen. Hvor er det skammeligt at man vil træde på folk på denne måde igen og igen.

Det kræver vist en intelligens som en Mai Bacardi at tro at det giver syge et bedre liv at smide dem ud af deres hjem og skabe usikkerhed om hvor de kan ende med at bo når de udskrives.

Skal det gælde en studerende, der har fået et kollegieværelse i et område hvor der er mangel på kollegieværelser? Hvis han eller hun bliver kørt ned, og bliver indlagt på sygehuset, skal vi så smide vedkommende ud for at sikre der ikke er tomme pladser på kollegierne?

Skal det gælde en pensionist på et plejehjem i et område hvor der mangler plejehjemspladser? Hvis han eller hun indlægges med noget alvorligt der kan tage tid at kurere, skal vi så smide ham eller hende ud af plejehjemmet for at sikre der ikke er tomme pladser? Så kan den gamle, også kaldet Den Unyttige Spiser af højrefløjens ideologer, jo ende med at få en lejlighed 200 km fra det tidligere hjem, men hvad gør det? Alle som Mai Bacardi lytter til har da bil med chauffør, og så gør 200 km ikke så meget.

En dårligt gående mand der har fået anvist en stue lejlighed så han selv kan komme ud? Skal han vippes ud fordi han indlægges, og andre mangler en stuelejlighed?

Ville Mai Bacardi mene de tre ovenstående eksempler egentligt er ok, for selvfølgelig skal syge smides ud af deres hjem? Hvad er forskellen på de 3 eksempler og Mai Bacardis nye ide? Ingen. Det er syge mennesker, og hvis det ikke skaber en shitstorm i medierne, så kan Mai Bacardi og hendes venner faktisk rigtigt godt lide at træde på Klynkerne. De skal vrides som karklude, som deres ven Sorte Neergaard altid siger.

Vi er alle lige. Og heldigvis er de fleste af os mere lige end de psykisk ‘syge’.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Så fat det dog!

Glædelig 1. mig

I gamle dage, i de tider hvor politikere havde haft ærligt arbejde inden de gik ind i politik, og hvor folk mestendels var ærlige om deres gøren og laden, fejrede man 1. maj. En dag hvor man fejrede solidaritet og arbejdernes rettigheder.

I dag, 2017, har vi af vores allesammens Henrik Ass Larsen fået 1. mig. Der er ikke brug for en kampdag for andre mere. Der er ikke brug for solidaritet, og desuden er socialdemokratiet ikke et rødt parti længere. Men fridagen kan Henrik Ass godt lide, for så kigger folk ikke skævt til ham når han går på vinstue i dagtimerne. Ikke at det nogensinde har stoppet Henrik Ass.

Fra i dag er 1. mig en dag hvor vi skal tænke på hvordan verden kan forbedre sig for at gøre vores egen hverdag bedre. Det er dagen hvor vi skal finde måder at gøre hverdagen lettere for os selv, og vænne os af med at tænke på andre.

For at vise hvor alvorligt Henrik Ass tager opgaven, valgte han at holde sin ‘tale’, den irriterende skryden som fremkommer de fleste gange han åbner munden, på en vinstue uden overenskomst. Glædelig 1. mig til de ansatte, udtalte Henrik Ass til sine rocker-relaterede bekendtskaber.

I sin tale, den irriterende skryden som fremkommer de fleste gange han åbner munden, havde han 2 geniale ideer der virkeligt ville omfavne 1. mig.

Først og fremmest skulle vi fjerne alle de irriterende flygtninge fra byer hvor normale danskere går rundt. Vi skulle se mod Australien, som har denne fantastiske succes med øer hvor flygninge hverken generes af regler, sikkerhed eller lov og orden. Disse lejre har fået masser af presseomtale, og så er Henrik Ass sikker på at det er en god ide. Glædelig 1. mig til disse fejlfarvede Klynkere, udtalte Henrik Ass til sine venner i DA, deriblandt Sorte Neergaard.

Dernæst skulle vi se mod Canada. Det er altid en god ide, for fra de fleste steder i Danmark vil det betyde at man vender røven mod Christiansborg, røvhullernes stamværtshus. Men i Canada kan man tage ud til en flygtningelejr og vælge den arbejdskraft man har brug for. Det er ligesom Ikea, bare uden alle de irriterende møbler, udtalte Henrik Ass til sine venner i Nye Borgerlige.

Så for at opsummere Henrik Ass’ nye helligdag, 1. mig :

Vi skal blæse på ordentlige forhold for andre, såsom manglende overenskomst, bare vi nyder at handle der.

Vi skal sende flygtningene ud på øde øer så vi ikke skal spilde penge på at hjælpe dem.

Vi skal se på dem som en handelsvare, hvor vi kan sortere dem efter uddannelser, ikke efter om de har brug for hjælp.

Nye toner fra socialdemokratiets ydre svinehund, og uanset hvad Mette Badebold Frederiksen siger, så er det udtalelser fra deres egen Gruppenführer, så det er jo ikke holdninger uden bund i partiet.

Til alle jer svage klynkere : Glædelig 1. mig fra Henrik Ass Larsen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Glædelig 1. mig

Vi er alle lige.

Og som en af de mest lige af os alle, ved Odense’s borgmester godt at det er vigtigt man tør stå frem. Ser man Black Army eller andre typer af samme slags, skal man ikke lade dem tro de bestemmer. Man skal sige fra, man skal lade være med at betale, og man skal ikke finde sig i noget som helst.

Siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense. Fra sit kontor langt fra Black Army’s klubhuse, og fra sit hjem, ligeledes ret langt fra Black Army’s klubhuse. Bag sin dør, hvor han er under beskyttelse af livvagter døgnet rundt, på trods af afstanden til Black Army.

Hvorfor er borgmesteren så udstyret med livvagter? Han har talt skidt om Black Army, og han blev talt til af et par stykker på en tankstation. Hold da fast, Black Army henvendte sig til borgmesteren. Frem med livvagterne, for alle der er den mindste smule på kant med Black Army og andre bander skal have livvagter så de ikke skal gå rundt og være bange.

Peter Dumbæk har mange gode råd til folk der har problemer med Black Army. Råd han gerne deler ud af, for med hans livvagter døgnet rundt er de i hans familie enige om at man skal stå frem og ikke give efter for banderne.

Til B.T. udtaler Peter Dumbæk at han vil have lukket de klubhuse der ligger i almindelige boligområder.

http://www.bt.dk/politik/borgmester-til-rockerbande-i-bestemmer-ikke-en-skid

«Og jeg er ikke interesseret i, at der sidder en eller anden knold bagpå en motorcykel  med et halvautomatisk skydevåben, han ikke har forstand på at betjene og skyder vildt omkring sig. Uskyldige kan blive fanget i krydsilden.«

Fantastisk, Peter Dumbæk. Så hvis bandemedlemmerne, dem du omtaler som ‘knoldene’ i denne sammenhæng, har modtaget våbentræning og har forstand på våben må de gerne skyde vildt omkring sig?

»Lad for Guds skyld ikke som ingenting. Der skal gribes ind overfor banderne. Ellers tror de, at det er dem, der bestemmer.«

Efter disse ord siger unavngivne kilder at Peter Dumbæk hastigt rejste sig op og kiggede ud for at sikre sig at hans livvagter stadigt var udenfor, ‘bare for en sikkerheds skyld’. Her i Danmark er vi nemlig alle lige, så alle der er i problemer med bander eller er blevet talt hårdt til af bander får vel livvagter….

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi er alle lige.

Simpel logik.

Detektor, et udemærket program på DR2, havde et interessant indslag torsdag den 27/4. Vores allesammens skatteminister, Karsten Lauritzen, kæmper en brav kamp for at fortælle at de stakkels virksomhedsejere skal slippe med 5% arveafgift istedet for de nuværende 15%, når virksomheden overgår til en yngre generation.

Om det er godt eller dårligt er vel afhængigt af situationen, men Karsten L havde 2 forskellige svar på hvad der skete når afgiften skulle sænkes. I alle medier toner den lille trold frem og fortæller hvor meget godt pengene gør hos virksomhedsejerne istedet for hos staten som ikke mangler penge. Sænker man arveafgiften vil firmaerne bruge pengene til at skabe flere arbejdspladser, og investere i produktion.

Samme lille filur, Karsten Lauritzen, er blevet spurgt om det kan passe, denne gang af skatterådet. Og selvsamme lille gavtyv, Karsten Lauritzen, forklarer at der ikke er noget der beviser dette.

Nu spørger studieværten så vores lille skatterøver hvorfor han siger en ting i pressen, og en andet ting til skatterådet. Karsten ser oprigtigt overrasket ud og erklærer at ‘Svaret til skatterådet er afgivet under ministeransvar’. Simpel logik.

Ministeransvar : Det betyder at man ikke må lyve….

Hvilket vel egentligt siger alt om Karstens forklaringer i pressen, når de er forskellige fra svar afgivet hvor han ikke må lyve. Det er lidt ligesom Lene Espersen der ikke løj. Hun svarede bare på noget andet end det hun blev spurgt om.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Simpel logik.

“Den glemte vi”

Dansk Industri vil gerne bruge flere penge på forskning og uddannelse, og har mange gode forslag til hvor pengene der i sidste ende især skal gavne netop Dansk Industri. Det eneste forslag de har glemt er at hæve selskabsskatten. Arbejd til du segner, drop SU og lav det om til lån istedet, og skær ned på 10. klasse, alle de gode gamle kendinge. Men den med at hæve selskabsskatten glemte de lige.

“Firmaerne vil jo flygte ud af Danmark hvis vi hæver selskabsskatten. Ja, hvis vi ikke sænker den nu, har vi færre end 20 firmaer tilbage i Danmark om 10 år, viser vore beregninger”, siger anonyme kilder i Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening. Samme beregninger viste også at de åbne skattelister for firmaer ville få selvsamme firmaer til at flygte ud af Danmark, men dengang havde de heller ikke ret.

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Den glemte vi”

Den Ydre Svinehund

For mange år siden var der en indre svinehund i de fleste mennesker. Den sagde alle de grimme ting man tænkte, og som man godt vidste var forkerte, men den gjorde den ikke så andre kunne høre det. Den indre svinehund var modbydelig, men dog tavs meget af tiden og andre skulle ikke opleve hvor lavt den indre svinehund kunne synke.

Så kom Fandens Gog….Anders Fogh, og alt ændrede sig. Fra at være et land hvor mange kunne hjælpe hinanden, blev vi til et ‘noget for noget’ samfund, som alle liberale fanatikere ville være stolte af. Og med denne ændring løsnede mange folk deres jerngreb på den indre svinehund, og forfremmede dem til Ydre Svinehunde.

Den Ydre Svinehund genkendes let på at alt er De Andres skyld, de fleste af De Andre er flygtninge, og vi skal ikke løfte en finger for nogensomhelst hvis vi ikke selv får noget ud af det.

Mange Ydre Svinehunde trives i betændte miljøer som Grimhøj Moskeen, Christiansborg og andre steder med stort antal af suspekte og asociale personer. Joachim B. Trump er et pragteksempel på en Ydre Svinehund. “Hvorfor skal vi ikke sænke skatten i stedet for at hjælpe de folk der er for syge til at arbejde? De bliver vel raske når vi halverer deres ydelse, og -mine- penge skal ihvertfald ikke finansiere disse Klynkere”, hvor dette pragteksemplar så glemmer at han aldrig selv har været på arbejdsmarkedet, og levet af offentlige ydelser hele sit liv, først som kuglekaster, så som parodi på en politiker.

Men det er egentligt ligeså slemt med de mere tavse Ydre Svinehunde. De er der hele tiden, og de sørger for hele tiden at komme med små bemærkninger der kan få andres Ydre Svinehund til at gro. “Hvorfor skal vi hjælpe flygtninge, de skulle hellere blive hjemme og hjælpe deres egne folk”, hvor den Ydre Svinehund ignorerer at de fleste ville flygte fra krig og elendighed. “Send dem dog hjem, de har jo ingen tilknytning til Danmark, og de vil ikke Danmark”. Her har den Ydre Svinehund en meget lille pointe, samme størrelse som dens sunde fornuft. Nej, hvis folk ikke er tilfredse med Danmark og ikke vil forsøge at falde til eller mindst lære sproget, hvorfor i alverden bliver de her så?

Men det smitter hurtigt af på andre Ydre Svinehunde, så -alle- flygtninge og indvandrere skal ud, uanset hvad. De nasser på samfundet, og de koster kassen. Tænk på hvor store skattelettelser vi kunne få hvis vi ikke skulle forsørge de nasserøve.

Den holdning smitter så tilbage på dansk politik, hvor mange af de mest modbydelige Ydre Svinehunde sidder, og så skal man være hård overfor flygtninge og indvandrere, medmindre de brokker sig. Derfor er Gimi Levakovic her stadigt, pragteksemplet på at de folk der bare skulle skrubbe ud af Danmark får lov til at blive. Men en 70-årig stærkt dement kvinde, med sin datter (som hun bor hos) som eneste familie, hun skal bare skrubbe af.

https://www.b.dk/nationalt/danmark-vil-tvangsudsende-70-aarig-dement-til-afghanistan

Johannes Paul II, en af de få fornuftige paver der har været, sagde nogle vise ord.

“Et samfund skal dømmes på hvordan de behandler de svageste medlemmer af samfundet.”

Fy for pokker, hvor er det usselt. Om Danmark vil udvise alle, det er noget demokratiet afgør, desværre også når flertallet af befolkningen er idioter. Indtil videre er det kun 7,5% der er lallende idioter (stemmeprocenten for Liberal Saxo Bank ved valget i 2015 og ved Liberal Saxo Bank’s Imaginære Valg i november 2016), men noget er sgu’ galt når vores samfund sender en dement gammel dame til Afghanistan for at dø. De folk der vil udsende hende, eller som lader deres Ydre Svinehund komme med de små kommentarer der lokker andre Ydre Svinehunde frem, skulle have udleveret en riffel, så kunne de få lov i det mindste at se hende i øjnene når de dræber hende.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Den Ydre Svinehund

For friheden.

For friheden til at vælge hvordan man bør køre bil. For friheden til at slippe for de irriterende bøder man risikerer når man vælger hvilke dele af færdselsloven man ønsker at overholde. For friheden til at mene at et eller to menneskeliv er en lille pris at betale for at ankomme til tiden, når man kom for sent ud af døren.

For nu skal vi have 20 fotovogne fjernet, og istedet skal der stærekasser op. Så sænker folk nemlig farten i de områder stærekasserne er i. Istedet for generelt at sænke farten, fordi man kan være i tvivl om hvor stærekasserne står.

“- Vi får mere fokus på trafiksikkerhed og på at redde menneskeliv frem for at skrabe penge i statskassen, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen”.

Ja, for alle sande blå politikere ved at højere fart minimerer skaderne ved påkørsel, og højere hastighed betyder mere kontrol over bilen og kortere bremselængde. Og problemet med de små bevæbnede mænd der overtager kontrollen over de store audi’er og tvinger ærlige liberale vælgere til at køre for stærkt selv om de meget hellere ville overholde fartgrænsen hvis de bare havde valget, bliver minimeret.

“- Det har længe været et ønske for os, at vi får skåret ned på antallet af fotovogne, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen”.

Det må antages at danmarks næst-mest uærlige politiker, Kim Christensen, stadigt er sur over at hans datter ikke fik gratis billetter fra DSB, så nu skal det være mere tillokkende at køre bil.

Hvad betyder færre fotovogne?

Enig, det betyder færre bøde-indtægter til statskassen. Men det er vel næppe en pengemaskine, da der kun kommer penge ind når folk bliver opdaget i at bryde loven. Er bøder for butikstyveri også en pengemaskine for staten? Danmark bliver da ikke mere sikker af at en butikstyv får en bøde, og hvorfor må tyven ikke vælge hvilke dele af straffeloven han vil overholde, når bilister må vælge hvilke dele af færdselsloven de ønsker at overholde. Hvorfor er bøder for at ignorere fartgrænsen et indgreb i folks personlige frihed, når bøder for at køre over for rødt ikke er det?

Det betyder også mindre sikkerhed på vejene. Som folk kører i dag, med 100 fotovogne i landet, må man antage at de kører hurtigere/mere usikkert når der er færre. Det er ikke særligt betryggende.

Skaderne ved påkørsel bliver værre. Højere hastighed vil, ifølge fysikkens love, betyde mere overførsel af energi til det der påkøres, og det betyder større skader. Og til alle de liberale i Danmark : Nej, fysikkens love er ikke love man kan vælge fra eller til, bare så I ikke er i tvivl.

Så hvad er det politikerne siger? Ja, ingen aner hvad  Kristian Lorentzen mener, for der er ingen undersøgelser der viser at trafiksikkerheden højnes og sikkerheden forbedres af mindre kontrol på vejene. Men hvad ved venstre. De kender sikkert de dystre hemmeligheder bag al denne falske forskning og alt det underlige ‘sund fornuft’ som folk der ikke stemmer på Venstre går så meget op i, lidt ligesom Trump kan se igennem det mørke andre kalder ‘fornuft’.

Kim, derimod, er mere tydelig. At fjerne fotovogne har længe været et ønske for Dansk Ekstremistisk Højrefløj, samme side af politik som Breivik kom fra. Og når fotovogne fjernes, og det betyder flere døde og sårede, værre skader, og flere rettigheder til idioterne der ikke kan overholde fartgrænser, ja så er det jo nok det der længe har været et ønske for dem.

Sandt at sige vil det være krokodilletårer jeg græder, når politikere der fjerner fotovogne rammes af vanvidsbilister.

Posted in Uncategorized | Comments Off on For friheden.

Som Saxo Bank

Henrik Ass Larsen, blå politiker fra Liberal Saxo Bank på besøg i Socialdemokratiet, har en hel del at sige når politikere mener at politikere får for meget i løn og pension.

Nu er Henrik Ass så ikke en ‘mand’ der er kendt for at være særlig intelligent, rød eller fornuftig. For hans store problem er godt nok ikke politikernes pensioner og løn, de er da passende indtil de kan hæves. Eller rettere, bemærk hvordan han svarer når han bliver spurgt om lønnen er rimelig. Han gør det samme som en del andre politikere, nemlig konstaterer at den nu engang er på X antal kroner. Som om andre har truffet beslutningen, og han vil ikke forholde sig til det fordi han ikke kan ændre det. Pointen her er at han rent faktisk -kan- ændre det hvis han vil, for vore folkevalgte er så heldige at de selv kan vedtage deres løn hvis der er flertal for den.

Men de modbydelige røde lejesvende der insisterer på at politikernes løn er for høj? De skal bare tie, når Henrik Ass har vigtigere ting at bekymre sig om.

“- Vi kan konstatere, at der i øjeblikket er en del folketingsmedlemmer, som synes, at de bliver bebyrdet af et alt for højt vederlag og en for høj pension,”, siger Henrik Ass.

Hans meningsfælle, Søren Spade fra Venstre, kendt som ‘farmand her’ når han omtaler hvor et eventuelt ansvar skal placeres (undtagen når det rent faktisk skal placeres, naturligvis), har samme ideer og tanker.

“- For nu at være direkte: Når man hører debatten, kender hykleriet ingen grænser. Man står på talerstolen og tuder over at ens vederlag er for højt og pensionen er for høj”, siger Søren Spade.

Helt ærligt, svar nu direkte og fra hjertet begge to : Er lønnen, inklusive goder, pensioner og fryns, rimelig for danske politikere? Ikke et vævende svar, ikke et svar hvor I lader som om I ikke kan ændre det, så I accepterer det nødtvungent. Er den rimelig?

Husk på, at mange i folketinget kan overkomme byråd og/eller regionsråds arbejde ved siden af. Er det fordi det er et fuldtidsjob at sidde i folketinget? Er det fordi de har fri 71 minutter hver dag, men gør et fantastisk stykke arbejde i folketinget, byrådet og/eller regionsrådet? For når så mange som er tilfældet kan overkomme flere af disse stillinger, så undrer det at andre folketingsmedlemmer kan kalde det et fuldtidsjob eller hævde de næsten aldrig har fri.

Når nu både Henrik Ass og Søren Spade udtaler sig som de gør, så undrer man sig over en enkelt ting. Hvor er det hykleriske i at ville sætte lønnen og/eller pensionen ned for folkevalgte? Når I selv kommer med ‘ideer’ er det forslag, når andre gør er det hykleri? Er det hyklerisk at forsøge at ændre noget man synes er forkert når man har muligheden for det, eller er det hyklerisk at lade som om man er nødt til at acceptere sin løn fordi man ikke kan ændre på det, på trods af at man kan?

De kunne begge gøre sig godt i Liberal Saxo Bank, der har man megen erfaring med at pisse på andre så længe man selv har sit på det tørre.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Som Saxo Bank

Vi alene vide.

Mantraet for Liberal Saxo Bank, må man konstatere. For nyligt havde Simon Emil mange betragtninger om et arbejdsmarked han aldrig har været en del af. Og nu er det så Joachim B. Trump der ved en hel masse. For Liberal Saxo Bank alene vide.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/joachim-b-arbejdsmarkedet-er-ikke-haardt-og-brutalt/6583634

Man kan kun spørge om en enkelt ting: Hvor ved du det fra? Kig på ‘mandens’ CV. Han har -aldrig- haft et almindeligt reelt arbejde. Aldrig. Hvor ussel kan man blive, og hvor meget bør man have lov til at udtale sig på baggrund af nul viden?

Selvfølgelig, hvis medlemmerne i Liberal Saxo Bank kun udtalte sig om emner hvor de havde reel viden, så blev de hurtigt kendt som Det Tavse Parti, men det kunne de fleste nok godt leve med.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi alene vide.