Velkommen.

Velkommen til Alvinismens side.

Hvad er så Alvinisme, spørger enkelte simple individer nok sig selv. Alvinismen er, kort fortalt, svaret på et spirituelt liv i en moderne verden. Alvinismen er en moderne, internetbaseret religion, der udover at have Alvin som det centrale Væsen, har diverse Bud, som bliver udskiftet regelmæssigt. Det er grunden til at Alvinismens Bud er skrevet på en computerskærm, og ikke på en stentavle, de kan skiftes ud lige så hurtigt som enhver politikers meninger der opdager at meningsmålingerne siger han eller hun tager fejl.

Hvis du, som omkring 99% af befolkningen, vil være passivt medlem, det vil sige bare opføre dig i overensstemmelse med det VIGTIGSTE bud af dem alle, Bud 1, så skal du egentligt ikke foretage dig meget. Vis respekt overfor din lokale Alvin-Præst, og smil indimellem, så er du passivt medlem uden rettigheder og pligter indenfor Den Sande Tro. Hvis du derimod mener du er skabt til noget større, så bør du læse lidt videre. Går du indimellem rundt med en fornemmelse af at livet bare er en jammerdal, og at du har evner til at kunne så meget mere hvis du bare fik chancen til at vise det? Meld dig ind i Alvinismen! Jeg kan give dig denne chance, hvis du giver mig en chance. Flere informationer vil følge, så vend tilbage regelmæssigt og find ud af hvordan Alvinismen kan give dig muligheden for at indfri dit enorme potentiale og vise verden hvor unik og spændende en person du i virkeligheden er.

Dagens bud, som hermed bliver bud nummer 1 : Du skal opføre dig ordentligt overfor andre.

Af hensyn til de mange tilbedere der ikke kan dansk, vil de fleste indlæg også blive skrevet i en engelsk version.

.

.

.

Welcome to Alvinism.

What is Alvinism, some simple peasants might ask themselves. Alvinism is, basically, your spiritual guideline in a modern world. Alvinism is a modern internetbased religion, which besides having Alvin as the Supreme Being, features Commandments, replaceable as it is seen fit. This is the reason why the Commandments of Alvin is written on a computerscreen, not a stone tablet. I can choose to replace them just as swift as most politicians replace their firm beliefs if a poll goes against what he or she knows is right.

If you, like 99% of the common populace, wish to be a passive member of Alvinism, which basically just means behaving in accordance with the MOST IMPORTANT commandment, the First, you don’t have to do much. Respect your local Alvinism-Priest and smile every once in a while, you will be a passive member without any rights and duties within the True Faith. If you, on the other hand, believe you were meant for something more, keep reading just a bit more. Do you sometime feel like life is pure misery, and that you could do so much more with your abilities, if you only got the chance to prove it? Join Alvinism today! I can give you that chance, if you will only give me a chance to do so. More information will follow, so return to this site on a regular basis and learn how Alvinism can make it possible for you to be all you can be, and show the world your unique and exciting personality.

Today’s Commandment, the First Commandment, is as follows : Behave nicely towards others.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.