Lidt hjælp til nødlidende.

Som en ekstra service i dagens anledning kommer her lidt hjælp til nødlidende. Overraskelsen over Trump’s sejr må have overvældet Lokke, som ikke helt har styr på sproget. Derfor lidt assistance.

Lokke, giver du nogen ‘the benefit of doubt’, som du siger gentagne gange, så kunne du vælge det danske udtryk, ‘lade tvivlen komme ham til gode’. Talemåden findes på dansk.

“Udkommet” er noget bøger og tidsskrifter gør. De udkommer regelmæssigt. “Udfald” kan betyde et resultat, og er den rigtige oversættelse af ordet “outcome” i denne situation.

Held og Lokke med det svære sprog.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.