Og dog…

Torben Østergaard Nielsen var med i ejerskabet af Nordic Waste. Og han har lavet en klimafond med 100 millioner kroner i. Alligevel er vreden stor blandt vore ypperste politikere.

https://avisendanmark.dk/danmark/haard-kritik-af-milliardaers-klimafond-det-virker-aerligt-talt-som-panik-foer-lukketid?

Hvad har den stakkels Nielsen gjort for at få disse vrede mennesker til at skrige i pressen?

Han har fulgt alle de regler de selvsamme partier har indført, at man ikke har ansvar for noget der er lukket eller er fortid. Hvor ofte har man ikke hørt om en skandalesag hvor den tidligere minister for et område ikke udtaler sig fordi der er en ny minister for det område, og den nye minister vil ikke udtale sig fordi det skete før vedkommendes udnævnelse? Så hvorfor er der så meget hysteri over at en mand følger de prægtige politikeres eksempel?

Han har også lavet en klimafond. Naturligvis er forsøg på at mildne offentligheden, men ved denne gerning alene har han gjort mere for miljøet økonomisk end Mester Heunicke har gjort i mere end et år. Han skulle skamme sig, han gør mere end han er forpligtet til, og han gør det bedre end politikerne.

Torben Østergaard Nielsen burde afgjort kunne hæfte for oprensning af Nordic Waste og dets jordskred, sammen med resten af aktionærerne. Men han gør dog kun det som politikerne har vedtaget er måden at gøre ting på, og han giver 100 millioner væk som han ikke er forpligtet til. Skulle man ikke rette bare en smule af vreden mod folketinget og de fjolser i Randers Kommune som åbenbart gav miljøtilladelser i blinde? Skulle det ikke undersøges om deres handlemåde er ansvarspådragende?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.