Skriv det der menes.

Der er lavet en ny sparerunde for de unyttige spisere, dem som politikerne kalder handicappede når journalisterne spørger. Og aftalen betyder at det ikke må blive dyrere for kommunerne.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/ny-handicapaftale-landet-kommunerne-skal-bruge-faerre-penge-paa-omraadet

Tanken, hvis man kan omtale ord fra Pernille Rosenkrantz-theil som sådanne, er at det er administrativt. Hun kommer med et godt eksempel.

Men det er helt nødvendigt, mener ministeren, som kom med et eksempel på, hvordan pengene kan blive brugt forkert. Det handlede om, at man i en kommune havde lavet en markedsanalyse af vinterhuer i forbindelse med en ansøgning fra en familie.

Det giver da mening. Men det vigtige spørgsmål? Står der i rammeaftalen at det skal være administrative besparelser for at der er penge nok til brugerne, kendt som Unyttige Spisere?

Det gør der vist ikke. Så tænk tanken igennem….De folk der skal administrere pengene skal, når udgifterne stiger, spare et andet sted. Vil de så spare på hjælpen til en unyttig spiser, eller vil de vælge at spare på egne, selvfølgelg særdeles vigtige, funktioner, såsom en markedsanalyse af vinterhuer.

Så når kommunen står til at bruge 50.000 kr ekstra på en markedsanalyse, vil de som skal lave den hyggelige markedsanalyse spare den væk, eller vente med at give Anne en kørestol, for det kan jo være der indtræffer en bedring af Annes tilstand som jo blot er et manglende ben?

Erfaring viser at det ikke er ved eget bord der spares.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.