Eutanasi

Eutanasi er, som en del nok vil vide, en kontroversiel gave at give ved familiefester. Eutanasi er, kort og godt, medlidenhedsdrab. Det er altid noget der er blevet udført, selv i dag kan man tale om eutanasi når en læge giver morfin nok til at holde en såkaldt terminal patient smertefri, selvom dosen bliver så stor at den reelt slår patienten ihjel. Men nej, vi må ikke overveje eutanasi, vi er jo et civiliseret samfund og den slags må man ikke mere. Og vi kalder dem ikke længere døende hvis vi kan undgå det, det er en terminal patient. Jeg husker de gode gamle dage hvor en terminal var et begreb indenfor computere, men det er nok nemmere at distancere sig fra når man tænker på ting som dette.

Men hvorfor nu al den snak om eutanasi? Simpelt, jeg prøver at gøre opmærksom på at det ikke er en dårlig ting. Ikke entydigt, ihvertfald. Jo, det er en dårlig ting når der er arvinger indblandet. Grådige svin som prøver at overbevise lægen om at Besse lider, hun har bedst af at få fred, og de gider ikke vente længere på arven, når nu Besse er en unyttig spiser. Disse folk er et godt argument for at eutanasi er en dårlig ting. Men der er 2 grupper af folk der er meget, meget, meget store fortalere for eutanasi. Dyremishandlere og børnemishandlere. Medlidenheden i selve medlidenhedsdrabet er selvfølgelig ikke møntet på disse folk, men på medlidenhed med deres ofre. Der er INGEN undskyldning for at være ond mod dyr eller børn, de har oftest ikke selv mulighed for at sige fra.

Idag bragte ekstrabladet en billedserie om en person der smed hundehvalpe i en flod. Forleden var der en artikel om en person der havde begravet 3 katte levende, de blev kun fundet ved et tilfælde. Mange har nok set overvågningsvideoen hvor en kvinde stopper op, kæler for en kat, og totalt henkastet smider den i en skraldespand, hvor den blev fundet 16 timer senere, heldigvis stadigvæk levende. Og for et par år siden blev der fundet en video på nogle unges mobiltelefon, som viste hvordan 6 unge antændte en hamster, så den løbe skrigende og brændende rundt, indtil de tilsidst slog den ihjel ved at tæske den med en kølle. En af gerningsmændende var forundret over folks reaktion. For ‘Det er jo bare en hamster’. Ja, og han er heldigvis ‘bare en teenager’. Og et rigtigt godt argument for eutanasi.

Jeg ved godt det er kontroversielt. Men blødsødenhed hjælper bare ikke i disse sager. Kan du få dig selv til at skade/invalidere/dræbe forsvarsløse væsener, kan du finde på alt og bør stoppes med det samme. Og nogle folk holder af at spørge om man selv ville slå dem ihjel, hvis det var lovligt. Mit svar er : Hvis vedkommende beviseligt har skadet børn/dyr for livet eller dræbt samme på bestialsk vis, så ja. Jeg ville godt kunne slå strømmen til/trykke på aftrækkeren. Nogle folk har så lidt respekt for andre levende væsener at det er en større synd at lade dem leve end det er at slå dem ihjel.

Derfor kommer det 8. bud : Du må ALDRIG være ond ved børn og dyr.

.

.

.

Euthanasia is, as many of you are probably aware, one of the most controversial gifts to give at family dinners. Euthanasia is, in short, compassion-killing. It has always been done to some degree, and even today it is in theory euthanasia when a doctor administers enough morphine to relieve the pains of a terminal patient, even though the dose will end up killing that patient. But nooo, we are a civilized society today, we don’t talk about euthanasia.

But why all this talk about euthanasia? Simple, I am trying to show it isn’t just a bad thing. Not always, anyway. Yes, it is bad when a large inheritance is involved. Along with greedy bastards, who try to convince the doctor that they have waited long enough for their share of the money, the old and weak family member would be better off dead. But especially 2 groups of people promotes euthanasia more than anyone else. Child-abusers and animal-abusers. The compassion in the compassion-killing is of course not directed at them, but at everyone else, especially their victims. There is just NO excuse for being cruel to children and animals, they can usually not stand up for themselves.

Today, a danish paper brought a picture serie of a person who threw a litter of puppies in a river….One at a time. The other day there was an article about 3 kittens being buried alive, they were found just in the nick of time. And many of you have probably watched the surveillance video where an apparently sweet old lady pushes a 1 year old cat into a waste bin, where it is found 16 hours later. Fortunately still alive. A few years ago, a cell phone video was found in Denmark, where 6 teens put a guinea pig on fire, watch it scream and run a bit, then finally end the cruelty by beating it to death with a club. One of the teens was amazed at people’s reactions. “It was just a guinea pig”, he said. And yes, fortunately he ‘is just a teenager’, and a really good argument for euthanasia.

I know it is controversial. But being soft doesn’t cut it here. If you are able to molest/cripple/kill defenseless creatures like children and animals, you can do anything and should be stopped right away. Some people ask if you would be the one doing the euthanasia yourself, if it was possible. And yep, I could. If these people had, without any doubt at all, crippled or killed children/animals in a cruel way, not by mistake (or a child not understanding what it was doing), then yes. I would do it with glee, even, knowing that it would be less of a sin to protect the future victims, than the sin of killing.

This brings me to the 8th commandment : You shall NEVER be cruel to children and animals.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.