Når man ser sammenhængen

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/danmark-naegter-russerne-adgang-til-undersoegelse-af-sabotage

Lokke taler gerne og længe om hvor ansvarlige de/vi er, og hvordan Danmark er en retsstat. Medmindre man er politiker, naturligvis.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/advokater-i-skarp-kritik-af-folketingets-top-om-vanopslags-boligsag-en-almindelig

For Daddy Alex er hævet over den lov der gælder for ærlige mennesker (læs : Ikke-politikere). Betaler man tilbage når man bliver opdaget er det helt ok, så er der intet tab nogen steder. Kunne man forestille sig en bankrøver blot betale tilbage hvis han blev afsløret/fanget?

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/graes-vokser-ud-af-murvaerket-og-isoleringen-kan-vrides-vand

Danmark er jo en retsstat ifølge vores mest politiske politiker (læs: Grådige pampersvin). Og i en retsstat har handlinger konsekvenser, hvilket betyder at sygehusbyggeriet jo ikke bliver dyrere for staten, da vi er en retsstat…medmindre du er et stort firma. Så kan du næsten gøre lige så mange ulovlige ting som en politiker (læs: Pampersvin) uden at blive straffet. Kunne man forestille sig at ansvarlig bygherre blev sat til at udbedre skaderne her for egen regning? Næppe. Der er altid lige en kontrakt eller lignende der gør at de ikke behøver rette egne fejl, eller også er det et udenlandsk firma der blot stopper arbejdet eller et til lejligheden oprettet firma som så blot går konkurs. Hokus Pokus, gælden er givet i gave til skatteyderne (læs: Ikke-politikerne).

Men Danmark er da heldigvis en retsstat, for det siger Lokke selv.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.