De gode ideer.

Ligesom der er ebbe og flod (højvande og lavvande i tilfælde af at du er ung og ikke kender alle de svære ord) ved stranden, er der også ebbe og flod i ide-rigdommen blandt politikere. Jo nærmere et valg man kommer, jo kraftigere flod i ide-strømmen. Og det skorter sandelig ikke på ideer nu da kommunalvalget nærmer sig.

En simpel løsning på den store mængde populistiske pis og papir? Spørg dig selv, eller den udtalende politiker (ordet skrives med mest mulig foragt), hvorfor de dog ikke har gjort (indsæt den ide der lige kom på bordet) for længe siden. For eksempel næste gang Anders Dumuelsen skriver “COME ON!” på de sociale medier for at vise sin foragt for politikernes umådeholdne eftervederlag. Tænk over, eller spørg ham, hvorfor han ikke har gjort noget ved det i stedet for blot at foregive foragt på twitter eller andre simple medier. Svar? Det kan variere, men der er altid en forbløffende god grund som ligger langt fra en alt for ofte sand forklaring : Den omtalte politiker har ingen som helst interesse i at ændre den regel man offentligt tager afstand fra.

Nu er det så Frederiksberg der får lidt omtale. Nu skal alle børn som ikke er med i vaccinationsprogrammet i særskilte daginstitutioner for at de ikke smitter de rigtige børn. Lidt ligesom man lavede specielle børnehaver for jødebørnene tidligere, for at de ikke skulle smitte de rigtige børn. En lidt grov sammenligning, men prøv at læs hvad deres begrundelse er : De kan udsætte de andre børn for fare fordi de ikke er vaccinerede, hvilket skal læses som at forældrene ikke har gjort alt hvad de kunne for at minimere en allerede lille risiko mest muligt.

De har måske ret. Måske er der 0,1% chance for at et uvaccineret barn kan smitte et andet barn med mæslinger. Og ud af de uendeligt få er der omkring 1 ud af 2500 der får farlige komplikationer. Det er 0,4 promille. Ud af de oprindelige 0,1%. Så der er da en fare, det må man give Liberal Saxo Bank og Socialpamperne fra Frederiksberg ret i. De 0,4 promille der anvendes her er fra Statens Serum Institut.

Så kan man så omvendt se på hvorfor de ikke tager sig af de ting der måske er lidt farligere end det? Såsom trafikidioter. I 2015 var der 178 dræbte og 3156 tilskadekomne i trafikken. Hvor mange af dem skyldes ikke for høj hastighed, uopmærksomhed eller mangel på respekt for færdselsloven (såsom folk der ikke respekterer vigepligt eller rødt lys)? Kunne det give mere mening at man lavede en særlig daginstitution for børn hvis forældre udgør en risiko for de rigtige børn? Hvis en forælder har fået en bøde for at køre og snakke i håndholdt mobiltelefon, eller er dømt for at køre spritkørsel eller for at køre over for rødt, er vedkommende så ikke en større risiko for børn når vedkommende kører sit barn til daginstitutionen end en sygdom som de rigtige børn allerede -er- vaccineret imod?

Hvorfor er det umuligt for politikere at lave det alle andre kan : en risikovurdering. Ja, der døde en mand i en å for nyligt, men du skal ikke være bange for alle åer, du skal passe på og udvise agtpågivenhed i nærheden af den men der er ikke stor risiko for at drukne i den selv om nogen gør. En børnehaveudflugt til midterrabatten på E45, derimod, er nok en lidt mere reel fare end at færdes i nærheden af en å. Det hedder risikovurdering.

“Liberal Alliance begrunder forslaget med, at der er en bølge af forældre, som er imod vacciner, og at børn af indvandrere og flygtninge i mindre grad er vaccineret.” Citat fra dr.dk.

Ja, men mange andre synes jo der er en bølge af forældre der ikke kan køre ordentligt, og afleverer de børn i en daginstitution udgør de en reel risiko for de andre børn der afleveres. Og der er en overflod af børn af Liberal Saxo Bank-medlemmer der ikke kan gå nogen steder, de skal køres. Og sidder man i en Audi, liberal Saxo Bank vælgernes favorit, er andre folk bare så pisse-ligegyldige.

Hvorfor kan man ikke foreslå en sær-børnehave for de folks børn? Fordi det ikke er populistisk. Fordi det rammer et segment af vælgere der råber højt, som stemmer og som siger fra overfor pis og papir så snart det rammer dem selv. Desuden er det jo en menneskeret at køre for hurtigt, det siger Liberal Saxo Bank jo selv når de kalder fotovognene for ‘pengemaskiner’.

Læg mærke til datoen. Jo tættere på kommunalvalget (og senere folketingsvalget), jo flere idiot forslag vil der komme. Det vil vække opmærksomhed og brande idioterne som ‘dem der gør noget ved sagerne’, mens det fjerner fokus fra deres totale mangel på initiativer i den lille periode der er fra 3 dage efter et kommunalvalg indtil 3 måneder før det næste.

Alle nye forslag op til et valg : Ikke nødvendigvis en dårlig ide, men spørg lige dig selv om de ikke kunne have gennemført det tidligere end for at skabe opmærksomhed på et valg, og spørg dig selv om der ikke er mere vigtige ting at bekymre dig om. Jeg ville hellere sende et eventuelt barn i børnehave sammen med et uvaccineret barn end sammen med et barn af Liberal Saxo Bank kernevælgere.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.