De lysere tider

I disse dage kan man jo ikke sige andet end at vi går mod lysere tider. Og selvom jeg til enhver tid skal indrømme at ros sjældent forekommer herinde, især til politikerne, så skal jeg gerne være den første til at rose de gode ting. Jeg mindes faktisk ikke at det er sket tidligere, men en gang skal være den første.

Villy Søvndal, landets meteorologiske fænomen med de konstant skiftende vinde/meldinger, er kommet med en fornuftig udtalelse. Den kan ændres mange gange endnu, men at den ikke er blevet dementeret af en lakaj endnu er gode tegn. Han har meldt ud, klart og tydeligt (som altid, indtil dementiet kommer fra en lakaj), at sundhedsforsikringer ikke længere skal være skattefri. Det er jo fantastisk, her er en visionær mand, der indser at riget snart fattes penge. Derfor vil han stoppe en ordning der belønner de folk der absolut vil foran de fleste andre, og han vil stoppe med at lade folket betale (via skatten) til den ordning der konkurrerer med den anden ordning, ligeledes betalt af folket. Hvis man så ovenikøbet bruger de ekstra skattepenge til sundhedsvæsenet, så kan vi i teorien ende med at få et velfungerende sundhedsvæsen….En ret så fantastisk tanke.

Man skal passe på med at tro på alt der bliver sagt inde på Christiansborg, men dette er dog et meget stort skridt i den rigtige retning i tilfælde af at det bliver gennemført.

Så kan man så tage denne gode nyhed sammen med det faktum at Henrik Skvassernafel (skvaddernavle på tysk, ligesom Sass er skvaddernavle i esperanto-sprogstammen) Larsen vist har haft snabelen for langt fremme. Ikke den erotiske snabel, men den pengesugende snabel. Han har spist og drukket gratis sammen med Tommy Kamp, på en restaurant, hvor Tommy Kamp pralede af at skaffe dem udendørs servering. Selvfølgelig vil Skvassernafel hævde at han intet vidste, men hvis person S (for skvassernafel) spiser tit på en restaurant sammen med person K (Kamp), som praler af at have skaffet restauranten goder i kraft af at K er politiker, og sammenholder det med at man aldrig ser K betale for noget derinde, så kan andre godt tillade sig at antage at S er involveret i bestikkelse, eller som absolut minimum er i besiddelse af så lidt intelligens at man skulle udelukkes fra alle offentlige hverv da man udgør en trussel mod den nationale sikkerhed hvis man kommer i regering.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.