De forbandede love.

Væk med de ækle love. Altså grundloven, den modbydelige og gammeldags lov der står i vejen for fremskridtet og sikkerheden. Hvad kan vi overhovedet bruge en gammel lov til i dag?

Regeringen vil ihvertfald gerne af med den, men i stedet for at fjerne den ignorerer de den bare. Siger §79 at man har lov til at forsamles? Pfft, sikke noget pjat, de laver bare en lov der siger at folk ikke har. Og vær ikke i tvivl, covid19 er en alvorlig sygdom. Det betvivler jeg ikke. Men folketingets ret til at pisse på grundloven betvivler jeg kraftigt.

Som tidligere nævnt kunne en tænkende politiker, skulle en sådan overhovedet findes, næsten gætte at epidemiloven ville komme i konflikt med grundloven. Men ikke en eneste af de gange den er revideret har en politiker haft omtanke nok til at forsøge at ændre grundloven så den ikke kunne stå i vejen for epidemiloven. Det er simpelthen sjusk og slendrian, intet andet. Og det er helt tydeligt skrevet i grundlovens §88 hvordan man ændrer den. Det er bøvlet og kræver en del arbejde (hvilket få politikere går ind for), men det er nødvendigt for at sikre at man ikke bare kan indskrænke folks rettigheder med et simpelt folketingsflertal.

Jeg kan ikke sige det tydeligt nok : Grundloven er nødvendig! Den kan ikke afskaffes ved at vedtage love der siger noget andet end grundloven. Og det er så ret ligegyldigt om de kalder det corona lov eller noget andet, det gælder ikke! De love vores politikere er ved at beslutte er de første skridt på vej mod en politistat, og det er en vej vi ikke burde ønske Danmark ind på. Det næste der kommer kunne kun alt for nemt blive en beslutning om at bruge vandkanoner mod forsamlinger, så politiet ikke skal helt hen til folk og risikere smitte.

Næste gang der så er en nødsituation kan de samme love endnu nemmere indføres, for “Det var jo ikke et problem sidst”. Og når de så indføres uden protester (eller politikerne glemmer at fjerne dem, lidt ligesom de fromme løfter om at storebæltsbroen skulle betale sig selv og derefter være gratis at benytte) kan de lige få en skrue mere. Og truslerne der bliver årsag til at lovene træder i kraft igen bliver mere og mere udvandede. Næste gang er det influenza. Gangen efter er det fordi der er kommunister der prøver at vælte folkestyret. Eller terrorister der ikke skal kunne ramme store forsamlinger af mennesker.

En mand der uden tvivl var meget klogere end de fleste udtalte for mange år siden at “de der vil opgive grundlæggende frihed for en smule sikkerhed fortjener hverken frihed eller sikkerhed”. Desværre er den sætning stadigt så sand som den kan være.

Jeg ønsker ikke at nogen får corona virus. Jeg ønsker ikke at folk hverken dør eller bliver syge, men jeg ønsker heller ikke at opgive helt grundlæggende rettigheder. Rettigheder som blev sikret for 171 år siden, og de som lavede lovene sikrede sig at tilfældige flertal i folketinget ikke bare kunne fjerne disse rettigheder lidt efter lidt uden at have spurgt folket. En lov bliver ikke mere tydelig end dette!

Nu vil regeringen så, efter deres grundlovsstridige lov om ikke at forsamles mere end 10, stramme skruen og gøre klar til en lov der forbyder mere end 2 at samles.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/ny-hastelov-paa-vej-regeringen-vil-kunne-forbyde-endnu-mindre-forsamlinger

De vil endda give politiet bemyndigelse til at lukke for adgangen til steder hvor man mistænker at mange mennesker vil samle sig….Der kan ikke siges nok grimme ting om denne lov. Jeg har til nøds accepteret at der er en kollektiv galskab og ligegyldighed overfor rettigheder i landet, siden der nærmest ikke har været protester over det nuværende forsamlingsforbud.

Men ingen forsamlinger over 2? Så er det da fløjtende ligegyldigt at de laver undtagelser, de skal ikke fjerne min ret til at forsamles så længe det ikke går ud over den offentlige fred, og de skal da heller ikke kunne lukke steder på ‘mistanke om at folk vil forsamles’. Skal vi så ikke også straffe folk på mistanke om at de vil begå forbrydelser?

Der er mange får i Danmark, desværre, og et par af dem har jeg diskuteret med. Der er 2 evendelige argumenter, som bliver meget trættende i længden.

1. De har undtaget politiske møder fra forsamlingsforbuddet, så derfor er det ikke imod grundloven. FORKERT! Hvis det var så nemt at fjerne ting fra grundloven, hvorfor gjorde de modbydelige politikere så ikke det dengang de forsøgte at forbyde Hells Angels eller Hizb ut-Tahrir, hvilket blev forhindret med henvisning til grundloven? Det gjorde de ikke, fordi de dengang respekterede grundloven, og den kunne ikke bare lige ændres ved en tillægslov eller en lov der annullerede grundloven.

2. Det er for vores egen sikkerheds skyld, vi skal stoppe corona virus. FORKERT! Vi skal stoppe corona, vi skal holde afstand, og vi skal opføre os ordentligt. Men corona virus er mindre farligt end det samfund vi hastigt er på vej hen imod. Giver vi politikerne lov til disse ændringer giver vi dem ret i at de bare kan ændre grundloven efter forgodtbefindende.

Jeg kan virkeligt ikke lide at trække nazi-kortet, for hver gang man kalder nogen for nazist trækker man debatten ned på et niveau der ikke er værdigt. Men tænk lige over hvor mange gange indskrænkninger i frihed har betydet gode ting for et samfund? Tænk over hvor mange love der blev indført i Tyskland under kansler Hitler, alt sammen for at beskytte folk mod en anden sygdom, nemlig jøderne. Og folk protesterede ikke dengang, for det var jo for at beskytte dem, det var for deres eget bedste.

Kommer der et forbud mod at samles mere end 2 personer, som håndhæves, håber jeg der er flere modige rundt omkring der synes nok er nok. Jeg sætter mig i en stol inde på rådhuspladsen i Fredericia, og håber 2 mere vil være med. For det er min ret at sidde der. Det er også min ret ikke at være dum eller sprede sygdom, så vi sætter os to meter fra hinanden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.