De små skridt.

De seneste år er der sket et par skred i retsbevistheden herhjemme. For ikke så længe siden valgte man at give magt til Mattias Tesfaye, som egenrådigt kan fratage folk statsborgerskabet. Man fjernede magtens tredeling, og indsatte en slags solkonge, omend Mathias ikke just er noget lys. Og folk var egentligt ikke utilfredse. For alle ønsker jo at fjerne statsborgerskabet fra folk der har kæmpet på Islamisk Stat’s vegne, ikke sandt?

Jo, det er sandt. Men det er jo egentligt det vi har den berømte tredeling af magten for. For at forhindre der sidder en galning og tilraner sig egenrådig magt. Nu vil jeg ikke kalde Mattias en magtliderlig galning, det er han alt for doven til, men det er starten på et skråplan når vi ikke gider give folk mulighed for at forsvare sig. Det er ikke en retsstat værdigt. Det er faktisk de første små skridt på vej mod det der bedst kan kaldes en politistat, uagtet at disse små skridt bliver taget i den bedste mening og med de bedste formål for øje.

Nu går vi så et skridt længere…Vi suspenderer grundloven, i særdeledhed §79, som giver folk lov til frit at forsamles, så længe det er fredeligt og uden våben. Men kan man suspendere grundloven? Tydeligvis er svaret et ja, for det har folketinget lige gjort. Men gør de det lovligt? Ikke ifølge samme lovs §88, som er meget tydelig. Det er ikke nemt at sløjfe grundlovens paragraffer, og det er der en god grund til, den er nemlig ret fornuftig.

Jeg er helt med på at vi skal stoppe corona virus om muligt, og i hvert fald sørge for at begrænse sygdommen mest muligt. Ligesom jeg jo egentligt ikke er uening i at man skal fjerne statsborgerskabet hos folk der har kæmpet på Islamist Stat’s side. Men at man er enig er ikke det samme som at sige at grundloven har mistet sin betydning. Den grundlov er lige så vigtig i dag som den var i 1849. Og vi kan godt fjerne statsborgerskabet hos IS-krigere gennem en domstol, ligesom vi kan tillade forsamlinger uden at gøre hele Danmark syge.

Så længe man finder en fælles fjende som ingen kan have sympati for, det være sig Islamisk Stat eller en sygdom, så er der forbløffende få der protesterer. Og de der protesterer kan meget hurtigt få prædikatet “sølvpapirshat”, “terroristsympatisør” eller “smittespreder”. Og så er det jo også løst, for hvem vil lytte til terroristsympatisører eller galninge der blot er paranoide.

Men grundloven er vigtig! Også fordi den ikke altid bliver overholdt af de folk vi forventede ville forsvare den. Både politikere og betjente. Mange kan stadigt huske den optagelse af en betjent der rev et tibetansk flag fra 2 demonstranter, uagtet at det var deres grundlovssikrede ret at stå med det lille tibetanske flag. Men der kom en komission til at undersøge det, og så skete der ikke vildt meget derefter.

Nu er der så corona virus. Ingen ønsker at blive syge, og ingen ønsker at smitte andre. Forsvindende få ønsker det, i hvert fald. Og det er da også godt at regeringen viser handlekraft. Men hvorfor er det at myndigheder skal træde over stregen og ikke alene bryde loven, men også blive formynderiske? Hvis det er så vigtigt at bekæmpe corona virus, så skulle det da være muligt at forklare folk de gode grunde i stedet for at sige “I forstår ikke alvoren i dette her, så vi laver en lov der sikrer I gør som vi siger fordi ellers vil I ikke gøre det”. Den mistro der skulle ligge bag en holdning om at undlade at gøre som regeringen siger er rodfæstet i hvor ofte politikere lyver. Den er rodfæstet i at man kan se en video af en betjent der gør som beordret, uagtet at denne ordre er imod grundloven. Og han bliver ikke straffet, ej heller straffes de der giver ordren. Denne mistillid er et tegn på et sygt samfund, og den sygdom kommer fra de politikere der konstant har en lemfældig omgang med sandheden, og den stopper ikke før der kommer regler eller fornuft ind i politik, så en politiker der åbenlyst lyver ikke blot kan sige at “jeg må erkende jeg svarede på noget andet end det jeg blev spurgt om”, og så sker der ikke mere.

Og jeg har ikke tænkt mig at forlade nogen forsamlinger jeg ønsker at deltage i, om vi er 20 eller 101 personer. Men jeg har afgjort tænkt mig at gøre alt hvad jeg kan for ikke at blive smittet og ikke smitte andre, hverken med corona eller politikerlede.

Længe leve grundloven.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.