Det er ikke en rigtig løgn.

For at gøre dagens nyheder endnu bedre er der nyheder fra facebook. Firmaet, der er kendt for at bekymre sig meget om sine medmennesker, har valgt at stoppe løgne og misinformation med hjælp fra mange firmaer. De er bekymrede over alle de løgne der påvirker folk.

Medmindre man altså er politiker. Så må man lyve, svindle og bedrage alt det man vil, så længe det foregår på facebook.

“Nick Clegg fortæller dog, at opslag fra politikere ikke vil indgå i den samme proces for at mindske misinformation. Heller ikke selv om de skulle bryde facebooks egne retningslinjer”.

Så hvis man bare kalder sig politiker må man lyve og bryde facebooks egne retningslinjer, da det jo er politik, ikke sandhed. Jeg forudser kronede dage for Pølledan, Sandhedens Sendebud der blev dømt for at lyve i retten. Aldrig mere vil facebook stoppe hans propaganda og hadske løgne.

Retningslinjer og regler, det er for pøbelen, ikke politikerne.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.